Kubota-Slovakia

 • Ulica:
 • Vrabčia 2

 • PSČ:
 • 040 01

 • Mesto:
 • Košice

 • Telefón:
 • +421 905 951 705


 • Banka:
 • Tatra banka, a.s.

 • IBAN:
 • SK28 1100 0000 0026 2371 0999

 • E-mail:
 • info@kubota-slovakia.sk

 • WEB:
 • http://www.kubota-slovakia.sk

 • IČO:
 • 36 588 750

 • DIČ:
 • 2021934816

 • IČ DPH:
 • SK2021934816

 • Zapísané v registri:

 • Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Napíšte nám